كرامات و معجزات

كرامات و غيبيات و معجزاتی از سید احمد الحسن یمانی (ع)

اين كتاب مجموعه‌ای است از كرامات و غيبياتی كه انصار و ياران سيد احمد الحسن (ع) وصی و فرستاده‌ی امام مهدی (ع) نقل می كنند و شاهدی است بر حقانيت اين دعوت مبارك.

 

 

 

در این قسمت، مجموعه ای از فیلم ها و تصاویر مربوط به کرامات سید احمد الحسن (ع) ارائه می شود  (لینک های یوتیوب):

 

آيه ای ديگر برای امام احمد الحسن يمانی (ع)- ظاهر شدن كلمه كافر بر روی پيشانی شيخ وهابی، خالد وصابی

 

 

اعتراف شيخ علی كورانی از دشمنان يمانی ع به ديدن دو معجزه از امام احمد الحسن(ع)

علی كورانی یعنی همان شخصی كه ابتدا به دروغ نویسنده كتاب قاضی السماء را در مصاحبه با شبكه العربیه، امام احمد الحسن ع معرفی كرده بود، پس از اعتراف مفتضحانه در سایت رسمی خودش نسبت به این دروغ فاحش و تصحیح و تغییر آن به كرعاوی، به دیدن دو معجزه از امام احمد الحسن (ع) اعتراف و در عین حال خواستار دیدن معجزه سوم می‌گردد.

 

 

هلاكت علی شكری از خطبای عراقی تنها شش روز پس از اهانت و قبول مسئولیت آن - (بزودی لینک دانلود قرار می گیرد)

هلاكت علی شكری خود نشانه‌ای آشكار برای همه حق‌جویانی است كه به دنبال نشانه‌ای برای قبول این دعوت مبارك هستند.

 

 

معجزه زنده شدن كودكى به بركت امام احمد الحسن علیه السلام 

 یكی از معجزاتی كه توسط امام احمد در سال گذشته روی داد، زنده شدن كودكی بود كه مرگ وی توسط پزشكان تایید شده بود.

 

 

كرامتی از امام احمد الحسن ع در مزار شهدای انصار

ظهور نام مبارك احمد ع و مهر ایشان (ع) پس از شستشوی قبور مطهر شهدای انصاری كه در عاشورای سال ۲۰۰۸به شهادت رسیده‌اند.

 

 

 

چند سال پیش کتابی توسط دشمنان دعوت که با نظارت سید سیستانی می باشد نگاشته و چاپ شد، در جلد خارجی آن نام احمد الحسن به وضوح بدون اینکه ملتفت شوند نوشته شده است. پس به کتاب رجوع کنند و این آیت بزرگ از برای صاحب دعوت را ببینند و عاقبت از آن پرهیزگاران است
(وَ اللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یعْلَمُونَ). (یوسف:21)